30.4 C
Thessaloniki
25, June 2024

Ντοκουμέντο – αποκάλυψη: Ελλάδα και Κύπρος οι μεγαλύτεροι εχθροί για την Τουρκία – Τεράστια επιχείρηση κατασκοπείας

Την Ελλάδα και την Κύπρο αναγνωρίζει ως κορυφαίες απειλές για την εθνική ασφάλειά της η Τουρκία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο που εξασφάλισε η γνωστή ιστοσελίδα Nordic Monitor, η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών από τις οποίες η Τουρκία χρειάζεται να συγκεντρώσει στρατιωτικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές, επικοινωνιακές, επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες – ακόμη και σε καιρό ειρήνης.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου (Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı) αξιολογούνται από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο για να προσδιοριστούν «οι δυνατότητες, η ετοιμότητα ή η κατάσταση στρατιωτικής συναγερμού, οι δραστηριότητες, οι προθέσεις, οι στόχοι και/ή η κατεύθυνση των ένοπλων δυνάμεων του δυνάμει εχθρού».
Ο δηλωμένος στόχος είναι να επιτραπεί στην Τουρκία να λάβει εγκαίρως μέτρα για να εξουδετερώσει απειλές και κινδύνους, δίνοντας στην κυβέρνηση άφθονο χρόνο για να λάβει αποφάσεις και ενημερώνοντας εβδομαδιαίως τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, που αναφέρονται σε διαβαθμισμένο έγγραφο 58 σελίδων με τίτλο «Σύστημα Πολεμικών Ενδείξεων και Προειδοποίησης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK)» (Harp Emareleri ve İkaz Sistemi, HEİS), απλοποιούνται με μια μήτρα χρωματικής κωδικοποίησης και γεωμετρικών πινακίδων ώστε να διασφαλιστεί η ευκολότερη κατανόηση των απειλών που προέρχονται από την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ άλλων χωρών και ομάδων που παρακολουθούνται από την Τουρκία.
Capture_178.JPG

Στον παρακάτω πίνακα, ο πράσινος κύκλος συμβολίζει μια κανονική κατάσταση στην οποία δεν αναγνωρίζεται απειλή και οι κίνδυνοι θεωρούνται ότι βρίσκονται εντός των κανονικών ορίων.
Το κίτρινο τετράγωνο υποδηλώνει ένα επίπεδο πάνω από το κανονικό, υπονοώντας κρίση, κίνδυνο ή απειλή.
Το πορτοκαλί τρίγωνο αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου το επίπεδο δραστηριότητας είναι σημαντικά πάνω από το κανονικό, οδηγώντας σε πιθανή κρίση, κίνδυνο ή απειλή.
Το κόκκινο διαμάντι συμβολίζει μια κατάσταση με ακραία επίπεδα δραστηριότητας, υποδηλώνοντας ότι μια κρίση, κίνδυνος ή απειλή είναι επικείμενη ή σε εξέλιξη.
Τέλος, το μαύρο αστέρι περιγράφει την αβεβαιότητα λόγω ανεπαρκών πληροφοριών για την αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα όταν η κατάσταση είναι μη φυσιολογική αλλά δεν μπορεί να ταξινομηθεί με ακρίβεια.
Turkish_troops_in_greece_inspection_March_13_2024-1024x768.jpg
Το έγγραφο παρέχει ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο αυτή η κωδικοποίηση εφαρμόζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Η γενική αξιολόγηση για την Ελλάδα κωδικοποιήθηκε με κίτρινο τρίγωνο, υποδηλώνοντας πιθανή κρίση και κίνδυνο.
Η αξιολόγηση χωρίστηκε σε δύο υποκατηγορίες: εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις, που αναλύθηκαν σύμφωνα με πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και στρατιωτικά κριτήρια.
Μόνο η εξωτερική στρατιωτική στάση της Ελλάδας κωδικοποιήθηκε με κίτρινο τετράγωνο, ενώ κατά τα λοιπά βλέπουμε πράσινο κύκλο.
φασδδφσασαδφ.JPG
Η γενική αξιολόγηση για την Κύπρο σημειώνεται με ένα πορτοκαλί τρίγωνο, το οποίο υποδηλώνει μεγάλους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.
Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και οι εξωτερικές στρατιωτικές δραστηριότητες της Κύπρου σημειώνονται με κίτρινο τετράγωνο.
Η ίδια μήτρα κωδικοποίησης χρώματος/σχήματος εφαρμόστηκε επίσης για την πρόβλεψη των επόμενων 90 ημερών της αξιολόγησης της απειλής, εκτός από τις προηγούμενες και τις παρούσες αξιολογήσεις.
Σύμφωνα με δείγμα πίνακα που περιλαμβάνεται στο έγγραφο, η γενική αξιολόγηση μελλοντικής προβολής τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο σημειώνεται με κίτρινο τετράγωνο, κάτι το οποίο υποδεικνύει ότι η Τουρκία θεωρεί ότι αποτελούν απειλές και κινδύνους για την εθνική της ασφάλεια.
Και παρότι ο πίνακας που αφορά αυτές τις χώρες επισημαίνεται ως δείγμα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι η πραγματική ταξινόμηση για την Ελλάδα και την Κύπρο μπορεί να διαφέρει, ρίχνει φως στο πώς σκέφτονται οι Τούρκοι επιτελείς αλλά και πώς προετοιμάζονται.
Να επισημανθεί πως το εν λόγω έγγραφο φέρει την υπογραφεί του Hulusi Akar, τότε αρχηγού του τουρκικού γενικού επιτελείου, ο οποίος αργότερα έγινε υπουργός Άμυνας.
Σήμερα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.
Το έγγραφο είχε ημερομηνία τον Απρίλιο του 2016 και θεωρείται ότι είναι μια αναβαθμισμένη και νεότερη έκδοση παρόμοιων οδηγιών που είχαν εγκριθεί το 2003.
φσαδσφδασαδφ.JPG
Ο Akar έχει διατάξει την καταστροφή όλων των αντιγράφων της προηγούμενης έκδοσης και να διανεμηθούν περιορισμένα αντίγραφα της τρέχουσας έκδοσης σε επιλεγμένες στρατιωτικές μονάδες, καθώς επίσης και στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT και στα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών.
Οι οδηγίες είναι δεσμευτικές και για τους στρατιωτικούς ακόλουθους που υπηρετούν στο εξωτερικό.
Σημειώνεται πως οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι Τούρκοι στρατιωτικοί ακόλουθοι πρέπει να διαβιβαστούν στους ανωτέρους τους για να συνεισφέρουν στη δεξαμενή πληροφοριών που συλλέγονται στο Γενικό Επιτελείο.
Συνιστάται δε χρήση όλων των μεθόδων συλλογής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της νοημοσύνης σήματος, ανθρώπου, εικόνων και ανοιχτού κώδικα (SIGINT, HUMINT, IMINT και OSINT).
Οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν εν μέρει με την προσαρμογή του συστήματος προειδοποίησης πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NIWS) για την τυποποίηση των δεικτών, κάτι που είναι ειρωνικό, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
Η τουρκική Διεύθυνση Πληροφοριών εκδίδει μια εβδομαδιαία έκθεση αξιολόγησης με τίτλο «Έκθεση Προειδοποίησης Πολέμου» (Harp İkaz Raporu), προσδιορίζοντας ποιες χώρες παρουσιάζουν επίπεδο απειλής και κινδύνου για την ασφάλεια της Τουρκίας.
Το Κέντρο Διοίκησης και Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου (SKKHM), ένα κρίσιμο ίδρυμα που σχεδιάζει και εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις, βασίζει τον σχεδιασμό του σε αυτές τις αναφορές.
Τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης χώρας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένα.
Όσον αφορά τους δείκτες εσωτερικής πολιτικής και διακυβέρνησης, ο τουρκικός στρατός εντόπισε 97 δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια αξιολογήσεων.
Ο αριθμός των δεικτών για κοινωνικοοικονομικούς και στρατιωτικούς τομείς είναι 57 και 43, αντίστοιχα.
Όσον αφορά τους εξωτερικούς δείκτες, οι κατευθυντήριες γραμμές απαριθμούσαν δεκάδες κριτήρια, τα οποία περιελάμβαναν διεθνή προπαγάνδα και εξασφάλιση πολιτικής στήριξης από άλλες χώρες.
Παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, η δημιουργία επαφής με ξένους στρατιωτικούς ηγέτες, η συγκρότηση συμμαχικών ομάδων δράσης, η λήψη εξωτερικής στρατιωτικής υποστήριξης και ο συντονισμός πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών καταγράφηκαν επίσης ως κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μήτρας κινδύνου για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Turkish_tanks_in_Cyprus-1536x864.jpg
Άλυτα ζητήματα

Ως γνωστόν, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν διαφωνίες σε μια σειρά ζητημάτων, όπως αντικρουόμενες διεκδικήσεις για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, τη μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και το καθεστώς ορισμένων νησιών και βραχονησίδων.
Παρά τις διαβουλεύσεις σε ανώτερο και ανώτατο επιπέδο μεταξύ των δύο χωρών, τα θεμελιώδη ζητήματα σε διμερές επίπεδο παραμένουν άλυτα.
Ο Τούρκος Πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan επισκέφτηκε την Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψή, σε κάτι που θεωρήθηκε ως επίθεση διπλωματικής γοητείας εν μέσω των ταραγμένων σχέσεων της Άγκυρας με τη Δύση και των εντεινόμενων οικονομικών προβλημάτων στο εσωτερικό.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, στην οποία τόνισαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων, του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της κατανόησης.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία στις 13 Μαΐου 2024 στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολιτικού διαλόγου και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τον Τούρκο ομόλογό του.
Drill_Izmir_Aegean_Turkish_military_Dece_2023-1024x576.jpg
Παράλληλα, η Τουρκία διατηρεί πάνω από 30.000 στρατιώτες στο διαιρεμένο νησί της Κύπρου και πιέζει για μια λύση δύο κρατών ώστε η αποσχισθείσα Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (KKTC), που ιδρύθηκε το 1983, να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ανεξάρτητο κράτος.
Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο αποτελούν συχνά επίκεντρο της εσωτερικής πολιτικής συζήτησης στην Τουρκία, όπου πολιτικοί από κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα κόμματα τις εκμεταλλεύονται συχνά για να προωθήσουν τους πολιτικούς τους στόχους, να συσπειρώσουν τους υποστηρικτές τους και να προσελκύσουν ψήφους σε προεκλογικές εκστρατείες.
φσδασφδασδφα.JPG

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
ForANewLife - Healhy coffee by DXNspot_img
150FansLike
72FollowersFollow
367SubscribersSubscribe