34.7 C
Thessaloniki
19, June 2024

Τέμπη: Το Ελεγκτικό Συνέδριο όργανο συγκάλυψης ευθυνών; Σβήνουν πρόστιμα για να αποδυναμώσουν το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το έγκλημα στα Τέμπη και η πολυεπίπεδη και συνεχής προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών από… σκοτεινούς κύκλους θα μας απασχολεί για καιρό.
Γράφαμε πριν από λίγες ημέρες πως με απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή η έφεση που είχε ασκήσει η εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και ζητούσε την ακύρωση της 69776/24.6.2019 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με την οποία είχε επιβληθεί στην εν λόγω εταιρεία δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ύψους 2.423.816 ευρώ για τη γνωστή «σύμβαση 717», που αφορούσε τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.
Πρόκειται για μία ύποπτη και σοβαρή απόφαση που χρήζει περαιτέρω ερμηνείας και έρευνας.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, καθ’ ύλην αρμόδιος – λόγω της συμμετοχής του στην Εξεταστική για τα Τέμπη, αλλά και της συνεχούς επικοινωνίας του με συγγενείς θυμάτων – Κωνσταντίνος Φλώρος προχώρησε σε μια βαρυσήμαντη ανάλυση, παραθέτοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Αφού ξεδίπλωσε την σκέψη του, διερωτήθηκε ευλόγως ποιος είναι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην προσπάθεια συγκάλυψης στην σκοτεινή υπόθεση των Τεμπών.  

Ξεκινώντας παρέθεσε κάποια γεγονότα:

«Προχθές είχα κάνει αναφορά στην υπ’αριθμ 539/2024 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε ότι πρέπει να ακυρωθεί το πρόστιμο των 2,4 εκατ. ευρώ που είχε επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών στην ΕΡΓΟΣΕ τον Ιούνιο του 2019 έπειτα από σχετικό πόρισμα και εντολή της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), από την οποία όμως προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά, και σας είχα πει πως θα προχωρήσω σε ανάλυση επ’αυτού, με την δική μου τουλάχιστον οπτική και λογική, αλλά και όσων στοιχείων παρουσιάστηκαν όπως και όσων ειπώθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή για το Έγκλημα των Τεμπών, της οποίας ήμουν μέλος.
Το Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), με την υπ’ Αριθμ. 539/2024 απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 14 Μαΐου 2024, έκανε δεκτή την από 9.7.2019 (με ΑΒΔ 3495/10.7.2019) έφεση και τον από 13.1.2020 (με ΑΒΔ 95/15.1.2020) πρόσθετο λόγο έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και ακύρωσε την υπ’ αρ. 69776/24.6.2019 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επιβλήθηκε στην εκκαλούσα δημοσιονομική διόρθωση με ανάκτηση ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών(2.423.816,72 €).
Το ΕΣ δέχθηκε πως οι μελέτες εφαρμογής της σηματοδότησης της σύμβασης 717/2014 που εκπόνησε η εταιρεία «ΚΟΜΕΛ Α.Ε.» για λογαριασμό της κατασκευάστριας κοινοπραξίας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ALSTOM TRANSPORT S.A.» υλοποιήθηκαν ορθώς, δεν ήταν παράτυπες, παραδόθηκαν κανονικά στο συμβατικό πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και, μάλιστα, η καταλληλότητα της συγκεκριμένης εταιρείας είχε εγκριθεί από την ΕΡΓΟΣΕ προτού καν αναλάβει την εκπόνηση των μελετών.
Δηλαδή, η ελληνική δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έκρινε, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι η σύμβαση εκτελέστηκε νόμιμα και δεν υφίσταται ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υποστηρίζει το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Όμως, αφού η σύμβαση εκτελέστηκε νόμιμα και οι μελέτες εφαρμογής της σηματοδότησης που εκπόνησε η εταιρεία «ΚΟΜΕΛ Α.Ε.» δεν είχαν κανένα πρόβλημα, γιατί μετά την «Έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ.» (8-2-2019), όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. Εξ.3176/21/26.04.2021 έγγραφο προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 2752/20/26.03.2020

Εισήγηση προς το ΔΣ:

α) Ζητήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ η συμμόρφωση της κοινοπραξίας προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, που αφορούν τις μελέτες και τη συμμετοχή της δικαιοπαρόχου της Δάνειας Εμπειρίας Σηματοδότησης εταιρείας «Alstom Ferroviaria S.p.A.» σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου;
β) Απεστάλη από την ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ Οικ. 4697/19/23-04-2019 έγγραφο Ειδική Πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3669/2008, στην Ανάδοχο κοινοπραξία και την καλούσε «. . .εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από της λήψεως της παρούσης να υποβάλει τις μελέτες σηματοδότησης του τμήματος ΣΚΑ -Πλατύ συνεπικυρωμένες από την δανειοπάροχο εταιρεία «Alstom Ferroviaria S.p.A.»;
γ) Η ανάδοχος κοινοπραξία, συμμορφούμενη με τα προηγούμενα, υπέβαλλε (με τα υπ’ αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 5787/19/29-05-2019, 6168/19/07-06-2019, 8126/19/31-07-2019 έγγραφα) για μεν τα Τμήματα ΣΚΑ-Οινόη και Ορφανά-Πλατύ, τις ήδη υποβληθείσες μελέτες εφαρμογής για τα συστήματα σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης ελεγμένες με παρατηρήσεις και συνεπικυρωμένες από τη δανειοπάροχο εταιρεία Alstom Ferroviaria S.p.A , καθώς και πρόταση για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού τηλεμετρίας (διαφορετικού τύπου από αυτόν που έχει εγκριθεί, εγκατασταθεί και πιστοποιηθεί στο τμήμα Ορφανά — Λάρισα),  για δε το τμήμα Οινόη — Τιθορέα, νέα τεχνική πρόταση της δανειοπαρόχου για εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης;
δ) Με την υπ’ αριθμ. 3676/13.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ, ανέπεμψε στο αρμόδιο Τ.Σ. τον εγκεκριµένο 1° Α.Π.Ε. και την 1η  Σ.Σ.Ε, προσαρμοσμένη σύμφωνα µε τις υποδείξεις-παρατηρήσεις της E.Δ.ΕΛ. και τις εγκρίσεις της υπηρεσίας των προτάσεων – μελετών της αναδόχου, χωρίς να τίθεται ζήτημα υπέρβασης του προϋπολογισμού αυτών(σύμφωνα και µε το µε αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 4353/19/16-04-2019 έγγραφο της αναδόχου);
ε) Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 1841/20/24-02-2020 έγγραφο, η ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε επικαιροποιημένη τεχνική πρόταση του Παρόχου Ειδικής Εμπειρίας για το σύστημα τηλεμετρίας των τμημάτων ΣΚΑ-Οινόη και Λάρισα- Πλατύ και ηλεκτρονικό σύστημα αλληλομανδάλωσης για το τμήμα Οινόη — Τιθορέα;
στ) Το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ, με την υπ’ αριθμόν 3717/01-04-2020 απόφαση, αποφάσισε ομόφωνα αφενός την αποδοχή της προαναφερόμενης οριστικής τεχνικής πρότασης της δανειοπαρόχου εταιρείας Alstom Ferroviaria S.p.A. και την επανυποβολή, ένεκα της ανωτέρω αποδοχής της τεχνικής πρότασης της δανειοπαρόχου εταιρείας, του φακέλου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου τούτο να αποφανθεί εάν χρήζει επανελέγχου η εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο 1η  ΣΣΕ., για την οποία το Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Συνθέσεως του Ε.Σ., με την υπ’ αριθμόν 1314/2018 απόφασή του, απεφάνθη ότι δύναται να υπογραφεί;».

Κατόπιν όλων αυτών, διερωτήθηκε:

«Εύλογα λοιπόν, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για το πως το ΕΣ έφτασε στην εν λόγω απόφασή του, αγνοώντας όλα τα παραπάνω και υιοθετώντας τους ψευδείς ισχυρισμούς της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία από τη μια χρησιμοποιούσε σαν άλλοθι τον έλεγχο της ΕΔΕΛ για την υπογραφή της νέας 1ης ΣΣΕ, της οποίας το μόνο σχεδόν κοινό με την προηγούμενη, που πήρε το πράσινο φως με την υπ’ αριθμόν 1314/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Συνθέσεως του Ε.Σ., ήταν ο προϋπολογισμός της, και από την άλλη προσπαθούσε με κάθε μέσο να ακυρώσει την υπ’ αρ. 69776/24.6.2019 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία επεβλήθη λόγω του παραπάνω ελέγχου της ΕΔΕΛ.
Αξιοσημείωτη όμως είναι και η χρονική συγκυρία της παραπάνω συνεδρίασης του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με προεδρεύουσα την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη (διαδέχθηκε τον Ιωάννη Σαρμά), στις 16 Ιανουαρίου 2024, ένα μήνα δηλαδή αργότερα από τις 12 Δεκεμβρίου 2023, που έγινε γνωστό με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως 23 πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της εργολαβικής ελίτ και Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Πρόεδροι της ΕΡΓΟΣΕ, θα οδηγούνταν ενώπιον της Δικαιοσύνης έπειτα από ποινική δίωξη που άσκησε το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προέβη επί έναν χρόνο στην ποινική διερεύνηση της δύσοσμης αυτής υπόθεσης, που είχε σαν συνέπεια το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Μήπως, η εν λόγω απόφαση έχει στόχο να αποδυναμώσει το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα φιλικών προς την κυβέρνηση και τους εργολάβους ΜΜΕ, τα οποία προεξοφλούν, ότι δεν υφίσταται νομιμοποιητική βάση του κατηγορητηρίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας , εφόσον το πρόστιμο της ΕΔΕΛ ακυρώθηκε;
Όμως, «λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο», γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αποφανθεί στο κατηγορητήριό της, ότι τα έγγραφα στα οποία στηρίζεται η παραπάνω απόφαση του ΕΣ είναι ανακριβή και παραπλανητικά. Απορίας άξιο, πως το ΕΣ δεν το αντελήφθη αυτό;».

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
ForANewLife - Healhy coffee by DXNspot_img
150FansLike
72FollowersFollow
367SubscribersSubscribe